Corona info

Corona Info

Maatregelen OCW m.b.t. corona-virus

Update 19 december 2021
Ook tijdens de huidige lockdown kan iedereen voor zijn/ haar gezondheid naar de osteopaat. De medische contactberoepen, waaronder de osteopathiepraktijken zijn gewoon open!

Update 23 februari 2021
We gaan weer open!
Na ruim 2,5 maanden verplichte sluiting ben ik meer dan blij met het bericht dat vanaf 3 maart a.s. de deuren van de praktijk weer open mogen! De sluiting was voor osteopaten én hun patiënten meer dan vervelend, en zorgde voor frustratie en klachten. Het heeft er ook toe geleid dat de beroepsvereniging met verhoogde inspanning bezig is geweest met erkenning voor ons beroep. Niet voldoende om afgelopen weken een verandering in het beleid voor elkaar te krijgen, maar hopelijk wel een stap in de goede richting voor de toekomst.

Nu de praktijk weer open mag, is het aan mij om iedereen zo snel mogelijk weer een plek te geven. Het is onmogelijk om iedereen afzonderlijk te benaderen, en in de eerste week in te plannen. Ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk te verdelen. De behandelfrequentie is per persoon verschillend, en ik probeer daar rekening mee te houden. Maar mail mij gerust als je een afspraak wilt maken. Ook bij acute klachten moet je mij zeker mailen! Ik wil benadrukken dat ik enerzijds heel blij ben met deze versoepelende maatregel, maar dat ik mij ook goed besef dat we nog steeds met een hardnekkig virus te maken hebben. Dus bij het maken van afspraken zijn de extra hygiëne-maatregelen uiteraard van kracht. De praktijk wordt extra gesopt en geboend, de ramen staan zoveel mogelijk open, ik hanteer een ruimere planning dan normaal etc. Bij elke afspraakherinnering stuur ik info over de maatregelen, en de bij klachten moeten we de afspraak verzetten. Als we ons daar allemaal aan houden, dan moet het lukken!

Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes die ik in de afgelopen periode heb ontvangen! De persoonlijke berichtjes en de steun hebben mij heel goed gedaan.
Ook ben ik blij met de vele vragen die ik ontving, en waarmee ik nog veel mensen op afstand heb kunnen helpen.

Nu weer met frisse moed vooruit kijken, en hopelijk tot snel!
Lidewij

Update 15 december 2020
Praktijk tijdelijk GESLOTEN !

Na de persconferentie van 14 december j.l. bleek dat ook wij als osteopaten per direct de praktijk moesten sluiten. Ondanks de verwarring: "waarom moeten wij sluiten als de fysiotherapie door mag gaan?" blijkt ook nu het verschil te zitten in erkenning: regulier versus alternatieve zorg, en niet in de praktijkvoering, mate van fysiek contact etc.

Helaas, maar het is niet anders. De huidige lockdown geldt t/m 19 januari 2021. Hopelijk brengt deze forse lockdown de gehoopte verbetering in de hele landelijke situatie, en kunnen we zo spoedig mogelijk weer veilig en gezond aan het werk.

Uiteraard wil ik ook nu niets liever dan zo spoedig mogelijk weer mijn vak uitoefenen, en iedereen helpen om gezond te worden! Zodra het mag zal de praktijk de deuren weer openen, en met een frisse nieuwe start het nieuwe jaar beginnen. Tot die tijd wens ik een ieder een goede gezondheid en sterkte in deze bizarre tijd!

Voor de laatste stand van zaken, zie website: osteopathiewestervoort.nl
Zijn er vragen? Mail mij dan gerust : Mail naar osteopathiewestervoort

Dank u wel voor uw begrip!
Lidewij de Leeuw

Update Corona maatregelen 1 oktober 2020

Voor het bepalen of iemand behandeld mag worden, maar ook voor de praktijkinrichting en voor de uitvoer van de behandeling gelden strikte regels, o.b.v. de regelgeving van de RIVM.
Binnen de praktijk gelden de volgende maatregelen:
Er wordt extra aandacht besteed aan hygiëne en ventilatie van de praktijkruimte en wachtkamer en CCG de Liemers zorgt voor voldoende mogelijkheid voor het naleven van de 1,5 meter afstand-regeling.

Mond-neusmasker:
N.a.v. het dringend advies van de RIVM zal ik als behandelaar gedurende de behandeling, waarbij fysiek contact plaatsvindt en geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, een mond-neusmasker dragen. Onderdeel van het advies van de rijksoverheid is het gebruik van mondneusmaskers (niet-medisch) door cliënten.

RICHTLIJNEN:
* kom op tijd, maar niet te vroeg en wacht indien mogelijk buiten.
* neem 2 handdoeken mee: een grote handdoek (badlaken) en een kleine
* Kom indien mogelijk alleen: er mag slechts één persoon naar binnen.
Het is voor familie/ begeleiding niet mogelijk om gedurende de behandeling in de wachtkamer te blijven wachten. (uitzondering voor minderjarigen of in overleg)
* Houd ook in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot andere mensen
* was/ desinfecteer uw handen voordat u de behandelkamer in komt
* we geven geen hand, en de behandelaar opent en sluit de deur van de behandelkamer


Mocht u symptomen van ziekte hebben óf iemand met ziekteverschijnselen bij u thuis hebben, dan vraag ik u om dit telefonisch te melden, en níet naar de praktijk te komen. U kunt in dit geval de behandeling tot op het laatste moment kosteloos annuleren.

COVID-19 verdachte symptomen zijn: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

Als u recent COVID-19 bent getest, vraag ik u eerst telefonisch met mij te overleggen of en wanneer behandeling weer mogelijk is. <

Update Corona 9 juni 2020
Na 4 weken weer voorzichtig gestart te zijn, maken we de balans op:
De aangepaste manier van werken en de aangepaste planning beginnen een beetje te wennen. Er kunnen minder mensen per dag gezien worden, u ontvangt standaard een mail met de richtlijnen van de praktijk omtrent hygiënematregelen en elke consult wordt gestart met de inmiddels bekende "triage", het navragen naar symptomen en risico's. Op die manier kan er veilig gewerkt worden!

Landelijk is er nog steeds een daling van aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Dus we lijken op de goede manier bezig te zijn. Fijn!

Het inplannen loopt op aanvraag: ik heb beperkt planmogelijkheden door de aangepaste planning. Ik ontvang dagelijks mailtjes met vragen om een afspraak. Velen kunnen nu gewoon weer een afspraak maken. Er zijn echter mensen die om gezondheidsredenen nog niet behandeld mogen worden, of voor wie uitstel op dit moment nog verstandiger is. Ook vinden sommige mensen het op dit moment zelf nog niet prettig om alweer een afspraak te maken.

Dit zorgt ervoor dat ik ervoor kies om niet zelf actief mensen te gaan benaderen om weer ingepland te worden: als u weer een afspraak wil, laat het mij dat dan weten!
Blijf voorzichtig en blijf gezond!
Lidewij

UPDATE 8 mei 2020
Vanaf 11 mei mag er weer behandeld worden!
Voor het bepalen óf iemand behandeld mag worden, voor de praktijkinrichting ên voor de uitvoer van de behandeling gelden strikte regels, o.b.v. de regelgeving van de RIVM.
Dit betekent dat er binnen de praktijk extra aandacht wordt besteed aan hygiëne van de praktijkruimte en wachtkamer, en dat de behandelaar indien nodig gebruik maakt van persoonlijk beschermende maatregelen.

U wordt verzocht om alleen te komen, en zo kort mogelijk in de wachtruimte te zijn.
Eventueel familie of begeleiding zal buiten het pand moeten wachten, aangezien het niet toegestaan is om langdurig in de wachtruimte te verblijven. Er wordt gevraagd om de handen te wassen voor het consult. De behandelaar vraagt u voor elke behandeling naar eventuele symptomen van het virus.

Aanbevelingen:
 • kom op tijd, maar niet te vroeg. Wacht indien mogelijk buiten.
 • Kom indien mogelijk alleen: er mag slechts één persoon naar binnen.
 • Houd ook in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot andere mensen
 • was uw handen voordat u de behandelkamer in komt
 • we geven geen hand, en de behandelaar opent en sluit de deur van de behandelkamer
Mocht u symptomen van ziekte hebben óf iemand met ziekteverschijnselen bij u thuis hebben, dan vraag ik u om dit telefonisch te melden, en niet naar de praktijk te komen. U kunt in dit geval de behandeling tot op het laatste moment kosteloos annuleren.

COVID-19 verdachte symptomen zijn: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

Als u recent COVID-19 bent getest, vraag ik u eerst telefonisch met mij te overleggen of en wanneer behandeling weer mogelijk is.

Na bijna 2 maanden niet mogen behandelen, hebben wij als osteopaten een lange wachtlijst liggen van mensen die niet kunnen wachten om weer te komen. U begrijpt dat niet iedereen in de eerste week weer terecht kan. Ik doe mijn best om u zo spoedig mogelijk weer in te plannen. Bij het maken van nieuwe afspraken zal individuele urgentie en dreigende uitval uit vitale beroepen worden meegewogen.

UPDATE 1 mei 2020
Geheel onverwacht heeft het ministerie van VWS woensdagmiddag j.l. besloten dat osteopaten en chiropractors niet mogen behandelen. Nadat de praktijken ruim een week open zijn geweest voor specifieke doelgroepen, zitten de praktijk nu dus weer verplicht dicht.

Er is druk overleg geweest tussen de beroepsverenigingen en het ministerie van VWS. Vanmiddag werd bekend dat de Inspectie (IGJ) en VWS de positie van osteopaten opnieuw zullen bespreken. In de loop van de volgende week zal VWS de uitkomst bekend maken.

De NCA (chiropractie) en NVO (osteopathie) hebben gezamenlijk een persbericht verstuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie.
Zie voor het persbericht: Persbericht beroepsvereniging NCA en NVO !
Aangezien stress de weerstand verlaagt, en we dat op dit moment natuurlijk helemaal niet kunnen gebruiken, zal ik mij er bij neerleggen en genieten van de mooie dingen en mijn lieve locked-in-gezelschap!
Blijf gezond, en hopelijk breng ik snel weer wat beter bericht!

UPDATE 21 april 2020
De overheid heeft besloten dat de praktijken grotendeels gesloten blijven, maar dat behandeling osteopathie in zeer specifieke gevallen weer mogelijk is. Net als bij o.a. fysiotherapie is er nu toestemming gegeven voor osteopathie bij mensen die:
 • werkzaam zijn in de 'vitale beroepen' (zie lijst RIVM), en als gevolg van hun fysieke klachten dreigen hun werk niet meer te kunnen uitvoeren
 • mensen die door niet te behandelen irreversibele achteruitgang krijgen van hun fysieke klachten
In beide gevallen mag tot behandeling worden over gegaan indien er geen aanwijzingen zijn van een eventuele covid-19 besmetting.
Dit laatste zal voor elk consult worden gecheckt door de behandelaar.

Als er besloten wordt dat er een indicatie is om te behandelen, dan zal deze behandeling plaatsvinden met in achtneming van de richtlijnen omtrent hygiëne. Dit betekent dat er binnen de praktijk extra aandacht wordt besteed aan hygiëne van de praktijkruimte en wachtkamer, en dat de behandelaar gebruik maakt van persoonlijk beschermende maatregelen. Er zullen geen tijdschriften in de wachtkamer, en er wordt van u gevraagd om de handen te wassen voor het consult. Aanbevelingen:
 • kom op tijd, maar niet te vroeg. Wacht indien mogelijk buiten.
 • Houd ook in de wachtkamer 1,5 meter afstand tot andere mensen
 • was uw handen voordat u de behandelkamer in komt
 • Geen familie of andere mensen mee de behandelruimte in: er mag slechts één persoon naar binnen
 • we geven geen hand, en de behandelaar opent en sluit de deur van de behandelkamer
Mocht u toch symptomen van ziekte hebben óf iemand met ziekteverschijnselen bij u thuis hebben, dan vraag ik u om dit telefonisch te melden, en niet naar de praktijk te komen. U kunt in dit geval de behandeling tot op het laatste moment kosteloos annuleren.

Ook ik zal zorg dragen voor mijn persoonlijke hygiëne, en u mag erop vertrouwen dat ik alleen in de praktijk kom als ik zelf geen ziekteverschijnselen heb, en geen zieken in mijn thuissituatie heb. Als we met z'n allen heel voorzichtig zijn, dan is het voor mij mogelijk om op deze manier weer wat voor u te kunnen betekenen!

UPDATE 2 april 2020
Zoals begin deze week bekend werd gemaakt, blijven de landelijke restricties t.a.v. het corona-virus nog geldig t/m 28 april. Dit betekent dat alle praktijken tot die datum nog verplicht gesloten moeten blijven.

Ik hoop vooral dat iedereen gezond is en blijft, en dan heb ik er vertrouwen in dat we het daarna weer samen oppakken. Het is niet anders.
Hopelijk tot snel!
UPDATE 24 maart 2020
Gisteravond is officieel bekend gemaakt dat de praktijken moeten sluiten. Zoals uit de toespraak van de minister president duidelijk werd, zijn er strengere regels ingegaan, en is de periode nu verlengd tot begin juni.

Wat de osteopathie betreft betekent dit dat er voorlopig niet behandeld mag worden.
Ik zal bereikbaar blijven per mail en telefoon, en er is altijd mogelijkheid om een telefonisch overleg te plannen voor vragen, of evaluatie over hoe het gaat.

Mail mij gerust! De praktijk is gesloten voor behandelingen, maar ik ben gewoon bereikbaar!
Ik ben osteopaat omdat ik mensen wil helpen met hun gezondheid. Het sluiten van de praktijk, juist ook in deze tijden van gezondheidsdreiging, is voor mij heel moeilijk. Ik vind het dus heel fijn, als ik op wat voor manier dan ook, toch wat voor je kan doen!

Ik gebruik mijn tijd thuis nu voor extra studie. Mijn opleiding Orthomoleculaire Therapie volgens de kPNI gaat gelukkig online verder. Ook heb ik nu tijd om extra webinars te volgen. Ik verveel mij niet, en ben weer helemaal up to date als ik straks weer aan het werk mag!
Ik draag met vrijwilligerswerk mijn steentje bij aan het voorkomen van eenzaamheid bij mensen die nu gedwongen in isolement zitten. Verder probeer ik gezond te blijven door, op een verantwoorde manier, dagelijks het bos in te gaan, gezond te eten en te bewegen en aandacht te besteden aan mijn dierbaren.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
Vriendelijke groeten, Lidewij

UPDATE 19 maart
"maatregelen Osteopathie Centrum Westervoort m.b.t. het corona-virus"
Vandaag, 19 maart, heb ik besloten om de praktijk tijdelijk te sluiten.

Lees verder voor enkele belangrijke aanwijzingen!
Er is momenteel teveel onrust en onduidelijk over het beleid m.b.t. het Corona-virus. Ik wil niet dat de praktijk een verhoogd risico voor verspreiding is, dus moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en de deuren dichtdoen. Komende week/ weken hoop ik meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen, en over hoe ik de zorg in de praktijk kan leveren op een manier waarvoor ik de verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Zodra het kan, zal ik de praktijk weer (deels) openen.
Houd hiervoor ook de berichtgeving hier op mijn website in de gaten.
Mochten er tussentijds vragen zijn, waarbij ik per mail tot hulp kan zijn: mail me dan gerust!
Tot die tijd wens ik ieder sterkte en veel creativiteit met deze zeer bijzondere situatie, en een goede gezondheid!

UPDATE 16 maart Als zorgaanbieder houd ik mij aan de richtlijn van het RIVM.
Dit houd in dat ik me nauwkeurig houd aan de hygiëne-voorschriften t.a.v. persoonlijke hygiëne en praktijkhygiëne, en u ook geen hand mag geven.
Aangezien de handen en het gezicht de grootste risico- gebieden in voor bestrijding zal ik hier in de behandeling extra rekening mee houden.
Ik verzoek u, om wanneer u klachten heeft van griepverschijnselen, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts om af te bellen en niet naar de praktijk te komen. Ook wanneer u zeer recent contact heeft gehad met iemand die ziek is, of als een gezinslid ziek is verzoek ik u dringend om even te overleggen en uw afspraak te verzetten. Ook bij twijfel: graag even overleg via telefoon of e-mail.

Lidewij de Leeuw, Osteopathie Centrum Westervoort