Privacy en AVG

Aansluitend bij de regelgeving rondom privacy en AVG heeft Osteopathie Centrum Westervoort een privacyreglement. Hierin wordt vermeld welke rechten u heeft omtrent uw gegevens, wat er wordt vastgelegd en op welke wijze deze gegevens worden beschermd. Bij een eerste intake zal deze ook worden benoemd en kunt u een verkort overzicht ontvangen. Met het in behandeling gaan bij Osteopathie Centrum Westervoort gaat u impliciet akkoord met het verwerken van de door u verstrekte gegevens, bij miderjarigen zal echter wel gevraagd worden om een handtekening van één van de ouders/verzorgers.

Privacy

Het behandelen van u als cliënt is alleen mogelijk wanneer er een zo compleet mogelijk beeld is van uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Voor een goede voortgang van de behandeling worden er per behandelsessie gegevens geregistreerd. Al deze gegevens worden onder strikte geheimhouding vastgelegd en nooit zonder uw toestemming aan derden beschikbaar gesteld. Indien u bij de praktijk onder behandeling bent gaat u akkoord met het vastleggen van deze gegevens onder de volgende beknopt weergegeven voorwaarden:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist,vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Open het volledige privacy reglement in pdf - Lees het volledige Privacy reglement .Klachtenregeling

NVO klachten reglement

Osteopathie Centrum Westervoort is aangesloten bij het NVO , de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en comformeerd zich aan de opgestelde klachtenregeling van het NVO. Een brochurte over deze klachtenregeling en de richtlijnen kunt u hier downloaden.
Open het NVO klachten reglement NVO in pdf - Lees het volledige NVO klachten reglement .