Geregistreerd NRO en NVO

Osteopathie Centrum Westervoort staat geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie). Deze registratie biedt u als cliënt enkele garanties. De NRO heeft een beroepscode opgesteld die u kunt opvragen bij het NRO of via het contactformulier. Daarnaast is er een klacht- en tuchtrecht van toepassing waar het NRO toezicht op houdt. Het formulier "klacht- en tuchtrecht binnen de osteopathie" kunt u hier downloaden en terugvinden op de site van het NRO.

Website NRO

Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).
Medische zorg vereist kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in de beste handen zijn.
Osteopaten die geregistreerd zijn bij het NRO, voldoen aan alle kwaliteitseisen die de stichting stelt. Denk aan het volgen van een studie aan een erkend opleidingsinstituut, verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel.Website NVO

De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) is een vereniging met leden (osteopaten) en aspirant-leden (studenten osteopathie). Het is een democratisch instituut met statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat en te vinden op de site van de vereniging. De NVO houdt zich bezig met de belangen van haar leden/aspirant-leden, maar ook met de belangen van de osteopathie in Nederland en Europa.